První historicky doložená matematička

Ženy vědkyně a filozofky, jak se to rýmuje? Máme za to, že nerýmuje. V minulosti bylo posláním ženy především rodit děti. Ale to neznamená, že napříč staletími nenajdeme celou řadu významných žen.

kamenná fasáda


Jednou z nich byla filozofka Hypatie a žila ve čtvrtém století. Narodila se egyptskému matematikovi a atronomovi Theónovi. Theón vyučoval na proslulé alexandrijské akademii. Velmi toužil po synovi, což se mu nesplnilo, a proto na svou dceru nakládá požadavky, jako by byla synem, který je určen pro dráhu učení. Hypatie studuje v Athénách a posléze vyučuje na akademii, což je jev v té době zcela nevídaný. Přednáší matematiku, astronomii, astrologii, novoplatónskou filozofii.  Je vlastně první historicky doloženou matematičkou v dějinách. V dobách, kdy se světová civilizace hroutí, a Evropu drancují nájezdníci, v Alexandrii kvete ještě na chvíli antická vzdělanost. Proto se stává cílem vědců celého římského císařství. A všichni chtějí absolvovat přednášky Hypatie. Dokonce je vyhledávána křesťanskými učenci.


 itálie ostia

Cyril Alexandrijský


Ovšem ne všichni křesťané jí byli nakloněni. Velmi ji nenáviděl alexandrijský biskup Cyril. Obával se totiž jejího významného vlivu. Možná ho velice iritovala, protože Hypatie byla nejen velice vzdělaná, ale prý byla také neobyčejně krásná. Také nenáviděl jejího milence bohatého žida.


Jednoho dne Hypatii přepadla skupina křesťanů. Vysvlékli ji do naha, dovlekli do kostela a rozsápali ji zaživa.
starověké sochy


Církev si příběh upravila podle svého a z Hypatie byla najednou Kateřina Alexandrijská a v rolích mučitelů najednou pohané. Nicméně na omluvu katolické církve je třeba zmínit, že Svatá Kateřina Sienská byla ve druhém vatikánském koncilu vyňata z oficiálního seznamu světců pro svou historickou nedoloženost.


O Hypatii byl natočený velmi pěkný film Agora, kde hlavní roli hrála Rachel Weisz.

4.5/5 - (6 votes)